GLETSCH BELEVINGSPAD NAAR DE RHÔNEGLETSJER

  • 01FurkapassgletschrhonegletscherAnglicaanse kerk Gletsch
Achter de Anglicaanse kerk in het gehucht Gletsch (1759m), bevindt zich een prachtig natuurgebied over het gevormde bekken van de vroegere Rhônegletscher. Immers Gletsch heeft zijn naam te danken aan deze gletsjer, die in 1850 nog met zijn gletsjertong tot aan Gletsch lag. Langs het wandelpad treft men informatie aan in welk jaar de gletsjer zich waar bevond, het wandelpad in Gletsch heet dan ook belevingspad naar de Rhônegletsjer.

  • 02FurkapassgletschrhonegletscherGletsch
Nu (2012) is de Rhônegletscher vanuit Gletsch niet meer te zien, men ziet alleen de grote kale rotswanden die hij bedekte. Het grote hotel (Glacier de Rhône) is de laatste jaren weer in gebruik, het heeft jaren leeg gestaan, wat het dorp een verlaten aanzicht gaf. Nu de naastgelegen panden nog voorzien van nieuwe gebruikers. Zoals gezegd, achter de kerk wandelen we langs de jonge Rotte, zoals de Rhône hier genoemd wordt, het natuurgebied in  richting de Rhônegletscher. We nemen een aantal foto’s die voor zichzelf spreken.

 

  • 11FurkapassgletschrhonegletscherBelevingspad Gletsch Rhonegletscher/Belvedere
Over het brede en licht stijgende wandelpad naderen we hotel Belvédère op de Furkapass. Overgaand in een iets smaller maar zeker goed te wandelen pad bereiken we de laatste morenen van de Rhonegletscher, vlak onder hotel Belvédère. Hier kunnen we de eerste watervallen van de Rhône aanschouwen. Terug gaat het via hetzelfde wandelpad, er zijn een aantal zijpaden maar deze hebben verder geen aansluiting. Dit veengebied mag er dan in de herfst prachtig uitzien we gaan het zeker nog eens in het voorjaar/zomer overdoen. Tijdens de wandeling kwamen we nog een aantal prachtige vlinders tegen die we U niet willen onthouden.